TM NET 2

Mag-register lang sa kahit anong TM promo bago mag-subscribe sa P2 mobile internet promos.
Hintayin ang confirmation message ng iyong subscription bago i-start ang application o bago pumunta sa site gamit ang iyong mobile browser.

P2 valid for 1 day


  • text YOUTUBE2 to 8080 -- 20mb
  • text COC2 to 8080 -- 10mb
  • text GOOGLE2 to 8080 -- 10mb
  • text TWITTER2 to 8080 -- 10mb
  • text INSTAGRAM2 to 8080 -- 10mb
  • text WECHAT2 to 8080 -- 10mb

P5 valid for 2 days
  • text COC5 to 8080 -- 20mb
  • text TWITTER5 to 8080 -- 20mb
  • text GOOGLE5 to 8080 -- 20mb